Genopbygningen billeder

 

 

GENOPBYGNINGENGenopbygningen blev udsat for ikke så få vanskeligheder og uheld.Vanskelighederne var især strejken i foråret med efterfølgende leveringsvanskeligheder, og så ikke mindst det dårlige og drilske sommervejr.Dette vejr med megen regn generede så meget desto mere p.g.a. de uheld, der var med det plastictag, som skulle have sikret et uforstyrret byggearbejde (se om dette).

Østtaget 4.03.. Sang længst til højre, biologi/edb-lokale til venstre.
Man tog først fat her for at få lokalerne i underetagen beskyttet, her den  10.03.
Nu har vi den 14.03.
Og den 24.03. Er undertaget næsten færdigt, og renoveringen i stuen kan begynde.
Sanglokalet først i marts.
og den 13.07.
Den nye nordmur under opmuring 13.07.
Spærene er ankommet 13.07.
De allerførste sten lægges
En opmærksom og stedkendt betragter vil kunne se, at dette er nordtaget.
Endelig lægges taget fra starten af september.
Spærene er ved at være på plads, her den 6.08.
Der bliver lagt et stift stabiliserende loft over hele 1. Sal, sat fast med 37.000 skruer!
Gangen og de nye lokaler mod nord, som de så ud den 29.09.
Der blev indlagt ventilationsanlæg med 4 rør på hver 80cm i diameter fra kælder til tag.