Nødlokaler

 

 

NØDLOKALERMange klasser og funktioner måtte anbringes i andre lokaliteter, hvilket igen betød at derværende funktioner blev forvist eller midlertidigt lukket. Som eksempel: Inspektør-, sekretær-, vice og Sfo-lederkontor blev anbragt i billedkunst; en klasse fik hjemsted i håndarbejdslokalet, en klasse fik hjemsted i den ene ende af kantinen, edb måtte fortrænge film og video fra kælderen. Billedkunst, håndarbejde og også musik måtte klare sig som bedst rundt omkring i normalklasserne. Endvidere blev to klasser blev anbragt i pavilloner, dog kun til sommerferien, idet stueetagen øst kunne tages i brug efter ferien. Psykolog og talepædagog fik husly i svømmehallens lokaler (den tidligere pedelbolig), 10. kl. og en læseklinik forviste legestuen til idrætshallens kantine osv. Lid af dette vises herunder.

Og billedkunsten foregik delvis i klasselokalerne og som her i hjemkundskabslokalet.
Sekretærerne fik hjemsted i billedkunstens grafikværksted.
Kaffebrygning foregik ved billdekunstens vaske.
8.a i det ganske hyggelige lokale. Pavillonerne stod allerede klar mandag morgen efter vinterferien
Og så havde de let adgang  til udendørsundervisning, men solen var ikke særlig venlig.
8.a fik klasselokale i en af de meget hurtigt opstillede pavilloner.
installeret af Falck Miljø i filmkælderen. Det betød bl.a., at årets afgangsprøver måtte foregå her for de elever, der
Edb-maskinerne blev reddet ud af bygningerne, inden branden nåede dem. De blev renset og
valgte at bruge tekstbehandling  til dansk, engelsk og tysk.
8.b fik ophold i den ene ende af kantinen, hvilket gav  enkelte fordele, men flest ulemper.
6.a boede i den anden af pavillonerne. Her havde de bl.a. en periode med “storyline” om
livet her på jorden og i en fremtid i rummet.