Renovering efter svamp

vedr.

INDEKLIMAPROBLEMERNE PÅ FLØNG SKOLE

 

For at give alle forældre og evt. andre interesserede lettest mulig adgang til at studere forløbet i sagsbehandlingen samt de væsentligste dokumenter, kan følgende hentes:

 

Kronologisk gennemgang af sagsbehandlingen til 1.december 2000.

 

Kronologisk gennemgang

af sagsbehandlingen fra 1. december 2000..

 

14. august, Orientering vedrørende indeklimaet i Fløng Skoles afdeling B, (udsendt til alle forældre med børn i denne afdeling).

 

24. oktober, Vedrørende indeklimaproblemer på skolen, (udsendes til alle forældre).

 

13. november, skolelægens = børne- og ungelægens brev til alle forældre med børn på Fløng Skole, Vedr. svampeproblemerne på Fløng Skole.

skolel

 

27. november, Embedslægeinstitutionens brev ved embedslæge Kirsten Schmidt af 21. november adresseret til børne- og ungelæge Birgitte Dag Ranløv udsendes til alle forældre. (her i afskrift).

 

27. november, Skoleleder Erik Engmanns følgebrev til alle forældre.

 

 

29. november, Åbent brev i Hedehusene Avis til borgmester Anders Bak fra klasserådsrepræsentanter i 1.a, 1.b, 3.a, 3.b, 4.a, 5.b og 7.a.

 

30. november, Skolebestyrelsens indbydelse til Informationsmøde, torsdag den 14. december kl. 19.15 i festsalen, hvor bl.a. embedslægen, en repræsentant for Østergaard Miljø og formand for Undervisnings- og Kulturudvalget Svend-Erik Hermansen vil deltage.

 

14.12.2000. Brev til forældre til børn i afd.A angående omflytninger i anledning af 2. etape af renoveringen i afdelingen.

14,12,00, Skrivelse til personale vedr. flytninge af klasser og materialer..

 

20. december, Referat i Hedehusene Avis af informationsmødet, torsdag den 14. december kl. 19.15 i festsalen, hvor bl.a. embedslæge Kirsten Schmidt, Michael Østergaard fra Østergaard Miljø og formand for Undervisnings- og Kulturudvalget Svend-Erik Hermansen deltog.

(Med tilladelse fra H.A.)

20. december, Referat i Hedehusene Avis af det indlæg ved informationsmødet den 14.12., hvor chefen for H-T’s ejendomsafdeling, Niels Jensen-Storch, redegjorde for de foreløbige planer for renoveringen.

(Med tilladelse fra H.A.)

20. december, Borgmester Anders Baks svar i Hedehusene Avis på det åbne brev fra nogle forældre optaget i Hedehusene Avis den 29. november.

(Med tilladelse fra H.A.)

17. januar 2001, Den officielle skrivelse fra borgmester Anders Bak om det økonomiske grundlag for renoveringen.

12.februar 2001, Intern skrivelse til personalet om den forestående flytning til pavillonerne, ved Fritz Ole Jensenius.

13.februar 2001, Orienteringsskrivelse til alle hjem om den forestående flytning til pavillonerne, ved Erik Engmann.

28. marts 2001, Indlæg til “Tavlen” ved Fritz Ole Jensenius om tidsplanen for den fortsatte renovering.

6.december 2001, Indlæg til “Tavlen” ved Fritz Ole Jensenius om status og tidsplanen for den fortsatte renovering.

 

borgm

 

 

by-god

 

 

moede

 

 

okonomi

 

 

profil