Den 24

Den 24. oktober 2000

 

Til skolens forældre!

Vedrørende indeklimaproblemer på skolen.

Som lovet den 14.08.00 vender jeg nu tilbage med en opfølgende orientering efter at ingeniørfirmaet ‘Østergaard Miljø’ har afsluttet deres mere tilbundsgående undersøgelse af omfanget af fugt og skimmelsvamp på skolen.

Der er udarbejdet en rapport, som beskriver arten og omfanget af problemerne, samt hvilke handlemuligheder, der er for en udbedring.

Undersøgelsen bekræfter mistanken om, at der er problemer med indeklimaet i dele af skolen. Problemerne stammer hovedsageligt fra fugtindtrængen i konstruktionerne, her specielt tagkonstruktionen.

Kommunens ejendomsafdeling vurderer ikke, at der er sundhedsfare forbundet med at benytte lokalerne, men at brug på længere sigt nødvendiggør en renovering.

 

På baggrund af ovenstående er det foreløbig besluttet:

– for at sikre at skolen fortsat kan fungere, fastholdes og iværksættes ekstraordinære tiltag omkring

øget rengøring, øget udluftning og øget ventilation i de berørte lokaler og områder –

jævnfør brevet af 14. august.

– en handlingsplan for hvorledes skolen skal renoveres, udarbejdes i den nærmeste fremtid på

baggrund af rapportens forslag og konklusioner.

 

Så snart der er taget beslutning om, hvordan en udbedring skal ske, vil der blive afholdt et orienteringsmøde for alle skolens brugere, hvor de konkrete planer vil blive fremlagt.

Her vil der samtidig blive mulighed for at få besvaret de spørgsmål, den enkelte måtte gå rundt med.

Invitation udsendes, når mødedato kendes.

 

Med venlig hilsen

Erik Engmann

skoleleder