Til Fløng skoles forældre

Til Fløng skoles forældre!

 

Den 27. november 2000

Vedlagt brev fra ‘Embedslægeinstitutionen’ vedrørende Fløng skoles indeklimaproblemer til jeres orientering.

Afdeling A’s forældre har den 22. november modtaget en orientering vedrørende 1. og 2. etape af renoveringen.

Denne del iværksættes i uge 48 og forventes afsluttet efter vinterferien.

Børne- og kulturforvaltningen udarbejder p.t. et sagsoplæg til den store renovering.

Dette sagsoplæg rummer en handlingsplan for de øvrige dele af skolen, der er ramt af skimmelsvampe.

Det drejer sig primært om afd. B og de øvrige bygninger med flade tage, kontorgangen og enkelte steder i afd. C.

Sideløbende hermed overvejes en modernisering af nogle af skolens faglokaler, der kunne falde i naturlig sammenhæng med en omfattende renovering.

Begge sagsakter behandles ifølge planen på Byrådsmødet den 19. december.

Der vil herefter blive indkaldt til det varslede orienteringsmøde for alle skolens brugere til afholdelse medio januar.

Her vil handlingsplanerne blive fremlagt, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål til Embedslæge- institutionen, Østergaard Miljø, Ejendomsafdelingen, Forvaltningen og skolen.

Endelig indbydelse udsendes, når aftaler er indgået.

Jeg vil gerne tilføje, at det er min overbevisning, at alle parter i denne sag er indstillet på at vælge den bedste løsning til gennemførelse på kortest mulig tid.

 

Med venlig hilsen

Erik Engmann

skoleleder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.