Om RENOVERINGEN

Om RENOVERINGEN

 

I har vel nu alle sammen set de mange pavilloner, som står på begge parkeringspladserne. Mange af jer har børn, som nu har klasseværelser og SFO-lokaler i dem, og I er vel ligesom vi glade for, at de kom så hurtigt.

Nu er børnene der langt det meste af skoledagen – og jeg kan hilse og sige, at de befinder sig godt i dem, bedst i dem på parkeringspladsen ved idrætshallen – og hvad sker der så?

Hvornår kan vi se, at de er gået i gang med den store renovering, alle de bygninger med de flade tage?

 

De er gået i gang! Har allerede været i gang længe!

Men det varer længe, inden det giver sig synlige udslag!

 

Hvorfor skulle børnene så ud i pavilloner, når det varer så længe, inden den fysiske del af byggeriet begynder? Jamen, det er jo fordi, de ikke skal være inde i de lokaler, som er inficeret af svampene.

 

Og hvad sker der så, og hvornår.

 

Lige nu er status, at lokalerne i Edderkoppen er så vidt færdige, at svampene er væk og børnene flyttet tilbage. Der mangler dog nogle væsentlige detaljer, som først bliver udført i sommerferien: Indbygning af nyt ventilationsanlæg og døre i østmuren i nr. 34, 11 og 12.

I sommerferien vil der også blive renoveret på 1. sal over Edderkoppen. Her skal der bl.a. indrettes nyt fysiklokale. Der skal ske ændringer i edb-lokalet, og hele kontorafsnittet skal flytte ned i festsalen, mens lofterne der renoveres. Dette sidste varer nok til slutningen af august.

 

Hvad man ikke kan se, er det projekteringsarbejde, som der arbejdes hårdt på for tiden. Fra lærersiden ydes der et stort arbejde med indretningsforslag til nyindretning af faglokaler. Foruden det nævnte fysiklokale drejer det sig om: håndarbejde, hjemkundskab og natur-teknik.

Sideløbende med dette arbejder teknikerne med at udforme de nye tagkonstruktioner og den ventilation, der skal indføres.

Projekteringen skal være færdig midt i juni, hvorefter arbejdet skal udbydes i licitation.

På grund af sommerferien, kan byrådet først tage stilling til licitationen den 28. august, og herefter skal det vindende firma have nogle uger inden de kan gå i gang.

Tidsplanen siger herefter følgende:

Midt september: byggeplads etableres.

Slut september til slut december: Lille ”b” og Blæksprutten renoveres.

Midt november til slut februar 02: Store ”B” renoveres.

Start januar til midt april 02: Biblioteket renoveres (nødetableres i festsalen).

Slut februar 02 til midt juni 02: lærerværelse, hjemkundskab og billedkunst renoveres.

Midt april 02 til start september 02: omklædningsrum, cafeteria, idrætshal mm. renoveres.

Slut juli 02 til slut oktober 02: sløjd- og tandlægefløj renoveres.

Og så kan vi holde jubelfest – sammen med gamle elevers fest 2. fredag i november.

 

I vil senere blive informeret om såvel tekniske detaljer som – og ikke mindst – hvordan vi forsøger at klare undervisningen i de fag, hvor faglokaler er under renovering.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.