Fløng Skole

Fløng Skole

Skolebestyrelsen

Fløng Byvej 24, Fløng

2640  Hedehusene

 

Til

Forældre til børn på Fløng Skole

Personale ved Fløng Skole

 

 

Fløng, den 30. november 2000

 

 

INDBYDELSE

 

Informationsmøde vedrørende

Indeklimaproblemer m.v. på Fløng skole

I

Festsalen på Fløng skole

Torsdag den 14. december 2000 kl. 19.15

 

 

I har fra skolen modtaget information om, at der forskellige steder i skolens bygninger er konstateret forekomster af forskellige svampetyper, herunder skimmelsvamp.

 

Af en rapport fra Østergaard Miljø A/S (der på skolens kontor ligger til almindeligt udlån) fremgår, at nogle områder af skolen er hårdere angrebet end andre, hvorfor der er forskellige tiltag, der skal iværksættes. 2 klasser er eksempelvis allerede flyttet til andre lokaler.

 

At børnene hver skoledag befinder sig i lokaler, der ikke opfylder de krav, man normalt vil stille til indeklima, giver naturligvis anledning til bekymring. Denne bekymring vil vi gerne drøfte samtidigt med en orientering fra Byrådet om, hvilke handlingsplaner, der opstilles for at eliminere årsagerne til det dårlige indeklima.

 

Denne bekymring er måske ikke elimineret ved de skrivelser I har modtaget fra Børn og ungelægen ved Høje-Taastrup Kommune og embedslægen.

 

Derfor har Skolebestyrelsen ved Fløng Skole anmodet

 

Ø      Michael Østergaard, Østergaard Miljø A/S (der har gennemført undersøgelserne)

Ø      Niels Jensen-Storch, Høje Taastrup Kommunes tekniske forvaltning

Ø      Læge Kirsten Schmidt, Embedslægeinstitutionen

Ø      Børn- og ungelæge Birgitte Randløv, Høje-Taastrup Kommune

Ø      Svend-Erik Hermansen, formand for Undervisnings- og Kulturudvalget

 

om at deltage ved dette fællesmøde og give redegørelse for situationen og løsningen heraf samt besvare spørgsmål.

 

 

 

 

 

Aftenen forventes at få følgende forløb:

 

  1. Velkomst ved Skolebestyrelsen

 

  1. Indlæg ved Embedslægen, Kirsten Schmidt om svampeforekomsters påvirkning på børn/voksnes generelle sundhedstilstand på kort og lang sigt.

 

  1. Redegørelse ved Niels Jensen-Storch om Fløng Skoles bygningsmæssige stand set i relation til de konstaterede svampeforekomster og hvilke tiltag, der er nødvendige for at imødegå eller eliminere indeklimaproblemer i fremtiden.

 

  1. Indlæg ved Svend-Erik Hermansen om indhold/omfang af handlingsplan – tidsplan. Nødvendige tiltag for at tilrettelægge en “så normal skolegang som muligt”.

 

  1. Spørgsmål til Panelet.

 

  1. Afslutning, herunder orientering om andre emner af interesse for Fløng Skole.

 

 

Tilmelding er ikke nødvendig – alle er velkomne.

 

 

 

På vegne

 

Forældrerepræsentanterne

Skolebestyrelsen ved Fløng Skole

 

 

 

 

 

……………………….                      ……………………………….                 ….………………………….

Steen Jørgensen                       Ejvind Sørensen            Birgitte Lang