14

29. november

Åbent brev i Hedehusene Avis til borgmester Anders Bak fra klasserådsrepræsentanter i 7 klasser.

14. december.

Brev (ved JA) til forældre med børn i bh.a, 1.a, 2.a og 3.a angående flytninger i forbindelse med 2. etape af renoveringen i afdelingen.

 

14. december.

Skrivelse (ved JE) til lærere og andet personale vedr. flytteprocedurer  m.v. ved den fortsatte renovering i afd.A

 

14.december

Informationsmøde i festsalen indkaldt af skolebestyrelsen:

I panelet:

Michael Østergaard fra Østergaard Miljø, som foretog undersøgelserne.

Embedslæge: Kirsten Schmidt, uddybede oplysningerne i brevet af 21. nov.2000.

Daglig sikkerhedsleder: Niels Jensen-Storch, teknisk forvaltning, gennemgik planerne for renoveringen.

Formand for undervisnings- og kulturudvalget: Svend-Erik Hermansen, som berettede om politikernes positive holdning til renoveringsprojektet.

Ca. 60 forældre deltog i mødet.

Læs referater fra mødet i artikler i Hedehusene Avis, her“Åbne kort på Fløng Skole” og“Fløng Skole skifter profil”.

 

20. december

Borgmester Anders Baks svar i Hedehusene Avis på det åbne brev af 29. november.

 

4. januar 2001

Første skoledag efter juleferien blev første etape af renoveringen planmæssigt taget i brug. Det drejer sig om lokalerne 33 og 34, hvor bh.kl.a bor, og 11 og 12, hvor 1.a bor. Til gengæld flyttede 2.a og 3.a til midlertidige lokaler for at gøre plads til 2. etape af renoveringen, som skal tage sin begyndelse mandag den 8. januar med planlagt færdiggørelse til mandag efter vinterferien.

 

26. februar

Dagen efter vinterferien flytter SFO-Blæksprutten samt bh.kl.B, 1.B, 2.B og 3.B til pavilloner på parkeringspladsen ved idrætshallen, og 4.B, 6.B og 6.B til pavilloner på parkeringspladsen ved festsalen.

 

Uge 11 og 12

Gradvis rengøring og tilbageflytning til lokalerne 13 til 17. Se i øvrigt tidsplan af 28.03.01 for den fortsatte renovering.

 

uge 26Kontorerne flyttes til festsalen. Renoveringen af kontorgangen påbegyndes..uge 39Kontorerne flyttes tilbage. “lille b” ryddes fuldstændigt.uge 40Byggeplads indrettes ved “lille b”Den 4. oktoberDer afholdes møde om legepladsindretning og byggepladssikring. Alle forældre til børn i “lille b” er inviteret. 7 forældre deltager.uge 43“Store B” ryddes: specialundervisning flytter til nr. 10, håndarbejde delvis til fællesskab med billedkunst.uge 44Byggeplads etableres ved “Store B”. Det nye fysiklokale tages endelig i brug. Der resterer endnu nogle detaljer.uge 50Biblioteket lukker, nedpakning begynder.uge 51Biblioteket flyttes til festsalen. Pædagogisk værksted flyttes til nr. 21. 9.a flytter til grupperum nr. 28 (gulvet i nr. 24 er endnu ikke tørt til ny gulvbelægning).26.12.01

Anden juledag, tøvejr efter en del frost juledag, 2 vandrør springer, et i rengøringsrummet i “store B”, et på gangen ved “lille b”. Bliver stoppet i løbet af nogle timer.

 

01.01.02

Første nytårsdag:

En ret kraftig vind. Overdækningen mod vest over “lille b” bryder sammen. Dagen efter afmonteres resterne. Det kan ikke genopbygges, da der ikke kan skaffes reservedele inden for den nødvendige tid. Alle tagkassetterne er på plads, der arbejdes med ovenlysene. De og de ikke færdige gavlpartier afdækkes på anden vis, så bygningen stadig er forsvarligt skærmet. Det vides endnu ikke (den 6.jan.) hvilken indflydelse dette får på færdiggørelsen og indflytningstidspunktet.

uge 2Biblioteket genåbner i festsalen. Arbejdet med at genopbygge trappen til festsalsindgangen ikke begyndt.