Skolens historie side 15

 

til indholdsfortegnelsen

til forrige side

Præstens brev til amtmanden, “oversat” linje for linje:Side 1                      Højædle, og Velbaarne Hr. Etatz-Raad,                             og Amptmand von der Lühe,                                                Gunstige Herre!Som ved seneste Entreveüe1) d: 13 Martz (for æren osbeviist underdanigst …….) Blev allersidst foretagne Fløng Sogn, og deri sluttet, at en Deigne-Skole derskulle indrettes, efter Kongl. Forordning 23 Januari, 1739,dens 5te Articúl, saa som Degnen boede ved Kirken, ogByen ligger nesten midt imellem de 2 andre ByerSoderup og Mabierg, som giør tilsammen heele Sognet. Jeg derimod demonstrerede, at der var aldrig nogen allen for-tog2) ved Kirken eller Degne-bolig, dem tilhørende, hvor-paa kunde sættes noget Fag Huus til Skole-Stue. Og Deg-ne-boligen saa ind kneben, at hand maae leje et Men-sal-huus af Rector i Roeskilde, til fornøden brugved sin Degne-boæig, hvor til ike er Rum at sætte en Kaal-Plandte. Kiøbenhafns Magistrats forvalter samme(…) Monsr. Kleist, paa største Lods-Eieres veigne3) i Sognet, som til Bygningen skal concurrere4), tillige pro-testerede, at hvor ingen Pladtz anviises at bygge paa, kun-de hand ike antage at bygge. Hr Cammerherre Christian                                                                                        ./.

side 15

forklaringer til denne side

til næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.