Skolens historie side 17

 

til indholdsfortegnelsen
til forrige side
Præstens brev til amtmanden,”oversat” linje for linje:Side 2.von Holstein til Catrinebierg, som ejer resten af Byen, hansnærværende Tiener vedtog at finde Platz i Byen, men, sompå hans herres Grund gandske ubeqvem, og langt fra lig-gende Degnens Tilsiun. Alt saa har jeg (………..) Pla-nen af Fløng Bye og Kirke, som her ind under sendes tilfrommelig og nidkier1) Efter-Siun2), og beste Eftertanke,alt for Guds Æres Skyld. Hvordan Amptsforvalte-ren paa Kongens vegne, og største Lods-Ejere paa hart-korn i Sognet, sig der i skal forholde. Thi jeg, somuværdig Sogne-Præst af Naunet kand blive (…….)efter Forordningen, om jeg ikke minder paa at herpaa saa høj-priiselig Kongens forsæt fremmed, eftermuelighed.                  Thi hellers kand aldrig nogenUngdom ved Cathechisationen i Kirkerne, hver 14deDag efter Prædiken ved Degnen, vendtes at naae no-gen forsvarlig tilstand i deres Christendombs Kund-skab, hvor efter de til Confirmation i deres Daabs Naa-de kand antages. Allerhelst siden Degnene fin-der friehed for den ugentlig, og daglig under-visning i Byerne, efter Forordningens første Articúl.        Forslag at giøre kan jeg ike uden nogen at for-nærme. Rector i Roeskilde kunde vel midste det Men-sal-huus, og udygtig Have-Platz, men vilde vel havenoget vederlag. Kiøbenhafns Magistrat kunde ogvel midste et støkke af en dollig3) Have-Platz ved Huusettil lit KaalJord; Men det er ike mit at sige4).                                                                   ./.
til næste side
side 17
forklaringer til denne side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.