Skolens historie side 19

 

til indholdsfortegnelsen
til forrige side
Præstens brev til amtmanden, “oversat” linje for linje:Side 3.Kirken er saa fattig, at den aldrig ejer noget, foru-den sin Korn-Tiende, uden en Jordskyld af 13½ Skilling aarlig,saa at, naar kirken holdes forsvarlig ved lige, lidet ogsamme aar intet overskyder til min Soutagement1), somder med er beneficeret2), siden alle Præste-Rettighederuden Kirke ere tillagde Rector i Roeskilde.    Jeg tør ike begiere at Høj-Velbaarne Hr. AmptMandnogen Resolution3) paa dette, men alleene, at det maaepaa behørige Steder forestilles, tillige underdanigstbedende, at De vilde give mig beste Raad, til at faaeden tilførte Platz i Herringløse, til Skole-Huusfor samme Bye, Hvedstrup og Østrup, med forder-ligste (…….), som dog intet skeer uden min-de og drift af Supericurer4). Dersom Velbaar-ne Hr. Etats-Raad vil communicere5) min Provst, hvadjeg her har skrevet, troer jeg, at hand giver migdet Vidnesbyrd, at jeg haver med Sandhed, saaden Høj-Velbaarenhed ej skal undsee sig for atarbejde for mit angivende. Den naadige Gudvelsigne deres Velbaarenhed og adelig Familie.Jeg alleene beder, og tillige forbliver                                                       en Underdanig TienerHvedstrup d. 3 Apriilis 1739P.S. Medfølger Planen af Fløng Bye.         AK6) Schytte./Kilde:Landsarkivet i København: “Roskilde amt B II – Adskillige breve 1738-1739”.
forklaringer til denne side
til næste side
side 19

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.