Skolens historie side 21

 

til indholdsfortegnelsen
til forrige side
 

Den skitse af forholdeneved kirken og degneboligen,som præsten, Magister Albert Schytte,tegnede som bilag til brevet til  amtmanden.Det er ikke helt nemt at få styr  på tegningen og de håndskrevne forklaringer, men jeg skal prøve:

  Den store firkant øverst til højre viser muren omkring daværende kirkegård. Kirken selv er ikke indtegnet, der er blot skrevet:

“Fløng Kirke”. Til gengæld er vist de tre indgange: øverst til venstre “Kirkelaagen fra Marbierg“, til højre: “Soderups Kirkelaage” og nederst; “Den største Kirkeport og laage fra Byen“.

  Lige til venstre for denne savner man det indhak i murens forløb som findes i dag, og som også må have været der dengang. Der ligger degnens bolig, som senere skulle blive udvidet til også at rumme skolen, men som det fremgår af de to breve, var forholdene alt for små og ejerforholdene af de forskellige bygninger ret indviklede.
  I degnens hus står der: “

Degneboligen 6 Fag“. Foran den var en lille gårdsplads, der står: “Et gandske lidet rum til gaarden ved Degneboligen“. Der er vist hvor indgangen var, og rundt omkring gårdspladsen ligger der så tre sammenbyggede huse, hvori der står: “Rectors Mensal Huuse som Degnen lejer” og videre “Saa og denne”  – “Længe“.

  Til venstre for dette hus står der: “

Lidet gaards Rum same Mensalhuuse tilhørende”. Hertil er der  en “Smal indkiørsel“.

  Langs sydsiden af kirkemuren er der skrevet: “

?ave Platz til same Mensalhuus” og så er der her som ved gårdsrummet indtegnet en målestok.

  Syd for denne “

Platz” lå der endnu et hus, hvori der er skrevet: “Et langt gammelt og falde-færdig Huus, Kiøbenhafn Magistrat tilhørende, og er det eeniste De har udi  denne Bye, til same Huus er  toe smaa Hauger“.  5 og 6 samt de to haver og lidt af marken ud for Marbjerg-kirkelågen  giver i dag plads til den nye kirkegårdsudvidelse.

  Til højre for den store kirkeport, hvor nu Tårnkærgård ligger, lå der også den gang en gård. Lige foran kirkeporten står der: “

Møding Pöll for Mensal-Bonden” (noget upraktisk for adgangen til kirken!). Så kommer: “Udhuuse” med en indkørsel til “Mensal Bondens gaard, skal høre Rector til i Roeschilde med udhuusene paa östre og  søndre side“.  Længst til højre ligger så “Stue Længe“.

side 21
til næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.