Skolens historie side 23

 

til indholdsfortegnelsen
til forrige side
hvilket skolerne fik navnet “rytterskoler”.4) Den ugentlige underretning……. Præsten og/eller degnen skulle efter søndagsgudstjenesten (og evt. også om onsdagen i middagspausen) undervise børn og unge i katekismus. Kunne de ikke deres katekismus, altså vide nok om kirstendommen, kunne de ikke blive konfirmeret, og uden konfirmation kunne de ikke få fæste (få en gård i forpagtning), kunne ikke blive gift og kunne ikke blive soldat (dette sidste var dog ikke særlig eftertragtet).5) under Embeds Fortabelse: Gik degnen ikke ind på denne nye ordning – og dette kun sparsomt lønnede ekstra arbejde, ville han blive afskediget.6) erkyndige: skaffe sig oplysning om.7) beqvemme: egnede til. Side 7:1) Substitut:  afløser, erstatning.2) beqvemmer han sig ej dertil: gør han det ikke.3) beskiemmelig: uværdig.4) removeres: fjernes.5) Brøst: mangler, fejl, uduelighed.6) under deres Hænder: dem, de havde opsyn med i deres distrikt.7) Skole-Kassen: den “kasse” hvoraf man dels skulle anskaffe bøger og materialer til skolen, dels afholde noget af degnens lærerløn.8) Patronens: betyder egentlig “beskytteren”, her den hos hvem bonden havde fæstet, den der ejede jorden.9) Kaldsbrev … Collats: her at forstå som: “at kunne blive ansat”.10)  tilforn: hidtil.11) Hører: en slags reservelærer.12) foredragne: foretrukket frem for.13) Testimonia: anbefalinger, udtalelser.
side 23
retur til side 5 eller side 7
til næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.