Skolens historie side 24

 

til indholdsfortegnelsen
til forrige side
Side 9:1) Degnen i Fløng, Niels Hansen, må altså have været tilstrækkelig egnet både i kundskaber og opførsel. Hans brev viser da også hans evner og kundskaber.2) aparte: betyder normalt: “mærkelig, underlig”. Her: en anderledes stue, en som ikke bruges til andet.3) 2, 3 og 4 nye Fag: Alle de almindelige huse, og altså også degneboligen i Fløng, var opført af bindingsværk, hvor et fag var stykket mellem de lodrette, bærende stolper. I et sådant fag kunne der enten være mur (lerklinet), et vindue eller en dør. I øvrigt var husene stråtækte.4) frivillig og uden sær Tillæg sig have paataget: Nogle degne er allerede af interesse og entusiasme begyndt at undervise uden at få løn for det – altså kan de øvrige vel også gøre det, men de skal dog have en lille smule oven i degnelønnen. Side 11:1) Pensioner til de latinske Skoler ere bebyrdede: Se degnens brev hvoraf det fremgår, at han skulle betale “pension”/leje til Roskilde Katedralskole.2) 2de Terminer: Lønnen udbetales i 2 rater, altså 2 gange årligt. 6 rigsdaler var ikke meget, men det meste af lønnen bestod i naturalier fx “Degnetraven” (se nedenfor) græsning til køer og/eller får og jord til en køkkenhave til nogle rækker kål (se brevene, hvoraf det fremgår som en vigtig indvending, at der ikke var plads til at dyrke kål.)3) Degnetraven: I PH bd.9 s. 282-3 skrives: “Degnen fik 6 rigsdaler om året for at holde skole, samt lidt halm, tørv eller brænde. Men i modsætning til den skoleholder, der ikke var degn, havde han sin degneløn: offeret i kirken ved højtiderne og “degnetraven”, korn som han selv måtte køre rundt og hente hos bønderne; men hvordan dette korn var, ja “det kender den store Gud, som ved alt”; hedder det om den kendsgerning, at mange bønder holdt deres degn på sulteløn.” Bemærk at
side 24
retur til side 9 eller side 11
til næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.