Skolens historie side 25

 

til indholdsfortegnelsen
til forrige side
Niels Hansen beskriver problemet med “degnetraven” på næsten samme måde.4) og skal Proprietairen svare for sin Bonde: Hvis bonden ikke kan eller vil betale sin andel af “degnestolen”, skal hans herremand/den han fæster under betale for ham.5) 4 Rdlrs Straf: Bemærk bødens størrelse i forhold til den årlige kontante løn på 6 rigsdaler.6) vidtløftige: meget store, med store afstande.7) approberes: godkendes. Side 13:1) for mit Tiende der udi at bruge: Disse udhuse, som han lejede af rektor ved Roskilde Latinskole, kunne han ikke undvære til sit tiende, dvs. korn, hø og brænde.2) sin Degnebolig fri for Husleje, uden jeg: Niels Hansen mener, han er den eneste degn i hele herredet, der må betale husleje.3) Magistraten tilhørende: Her menes Københavns Magistrat/kommune. Disse indviklede ejerforhold fremgår også af præstens skitse over kirkens omgivelser. Det var på den tid sådan: gårdene i Fløng hørte under godset Katrinebjerg i Sengeløse, undtagen nuværende Tårnkærgård, som hørte under Roskilde Katedralskole, og så altså nogle få huse, som hørte under Københavns kommune. I sognet i øvrigt var det sådan, at Marbjerg hørte under Københavns Kommune, mens Soderup hørte under Roskilde Domsogn, og herunder Katedralskolen.4) I Consideration af: I betragtning af.5) noget i Neger og noget i Skieppe: Neg: et bundt utærsket korn, Skæppe: et rummål = 17,39 liter. Her tolker jeg det som at han får noget af det i utærsket andet i tærsket form.Side 15:1) Entreveüe: møde.2) fortog: (nu fortov) her betyder det: åben plads, der var altså ikke plads, som det fremgår af det følgende (se også
side 25
retur til side 11 side 13 eller side 15
til næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.