Skolens historie side 26

 

til forrige side
til indholdsfortegnelsen
præstens tegning), hverken til en separat skole eller udvidelse af degnens hus, endsige plads til kålhave.3) paa største Lods-Eieres veigne: Københavns Magistrat var altså største lodsejer, bl.a. fordi den ejede gårdene i Marbjerg, som var de største i sognet.4) coccurrere: Det fremgår af den del af forordningen som ikke er med i dette hæfte, at største lodsejer var forpligtet til at gå i spidsen med bygningen af skolen. Hr. Kleist påpeger, at når der ikke kan anvises plads, så må Magistraten melde hus forbi.    Side 17:1) nidkier: omhyggelig, grundig.2) Efter-Siun: her: gennemgang.3) dollig: betyder vel: dårlig, men kunne også være: beskeden.4) Men det er ike mit at sige: Præsten skriver først, at han ikke kan komme med forslag uden at fornærme nogen, men gør det så alligevel.Side 19:1) Soutagement: underhold, altså en del af lønnen.2) beneficeret: her nærmest: begunstiget med – men et muligt overskud, gik altså til rektoren i Roskilde.3) Resolution: Afgørelse.4) Supericurer: Overhøjheden; betyder vel her ejeren, altså bemeldte kammerherre Christian von Holstein til Katrinebjerg.5) communicere: bringe videre til.6) A(K): Præsten hed Albert Kjeldsen Schytte. Hans og hans kones kister blev placeret i det nuværende gravkapel på Fløng Kirkes nordside. I 1902 blev de nu mørnede kister gravet ned udenfor i hjørnet op til tårnet. En lille stenhøj viser graven. En kisteplade fra hustruens kiste er ophængt i kapellet.
side 26
retur til side 15 side 17 eller side 19
til næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.