Skolens historie side 3

 

til indholdsfortegnelsen
til forrige side
Kronologisk Registerover deKongelige1) Forordninger2)ogAabne Breve,samtandre trykte Anordninger,som fra Aar 1670 af ere udkomne,tilligemedet nøiagtigt Udtogaf de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighedangaae Undersaatterne i Danmark og Norge,forsynet medet alphabetisk RegistervedJacob Henric Schou
III Deel.Som indeholder K. Christian VI Frr. fra 1730 til 1746
Anden Udgave
Kiøbenhavn, 1795.Trykt hos Sebastian Popp
side 3
forklaringer til denne side
til næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.