Lærerfortegnelse

Lærerfortegnelse

Fortegnelse over lærere ved

FLØNG SKOLE fra 1742-2014

Lærere og undervisere med mindst et års ansættelse

 1. Niels Hansen 1742-48
 2. Poul Høy 1748-64
 3. Peter Hanning 1764-1804
 4. Georg Fleischer 1804-16
 5. Johan Frederik Robertson 1816-37
 6. Søren Peter Olsen 1837-75
 7. Christian Ferdinand Lynge 1876-1903
 8. Caroline Jensen 1885-1917
 9. Hans Enevold Lund 1903-36
 10. Niels Lomholdt Thomsen 1915-16
 11. Margrethe Lundberg 1917-56
 12. Niels Eilert Holme Halved 1917-28
 13. Jens Erik Alfred Henriksen 1929-48
 14. Otto K. Hansen 1936-48
 15. Peter Rossen 1948-57
 16. Aksel N. Bak 1948-76
 17. Grete Thomsen 1955-78
 18. Gerda Hansen 1957-79
 19. Jens H. Næstrup Sørensen 1957-80
 20. Jørgen Borglykke (skoleinsp)1957-81
 21. Anker Lund 1958-89
 22. Kirsten Lund 1958-89
 23. Kirsten Ulriksen 1958-65 og 67-79
 24. Jørgen Ulriksen 1958-78
 25. Connie Bjerno 1959-60
 26. Grethe Borglykke 1960-79
 27. Jes Dahl Christensen 1960-91
 28. Kirsten Beier Christiansen 1960-67
 29. Herdis Lehmann 1960-65 og 1968-70
 30. Gunner Thomsen 1960-79
 31. Poul Erik Jensen 1961-65
 32. Karen Lisbeth Steenberg 1961-72
 33. Ingrid Poulsen 1962-75
 34. Tage Samuel (Sam) Poulsen 1962-71
 35. Inger Werborg 1962-2002
 36. Rud Werborg 1962-64
 37. Vibeke Pangel 1963-99
 38. Ruth Thomsen 1963-79
 39. Fritz Ole Jensenius 1964-2002
 40. Jytte Bomholt 1965-67
 41. Bent Louis Jensen 1965-69
 42. Nancy Jensen 1965-68
 43. Solveig Høgsted Nielsen 1965-73
 44. Hans Bekker Poulsen 1965-73
 45. Ulrick Møller 1967-2009
 46. Else Dalmann Olsen 1967-2005
 47. Karen Svenstrup Pedersen 1967-68
 48. Nils Rosengaard-Andersen 1967-88
 49. Kirsten Andersen 1969-2007 (31/12)
 50. Agnete Borchert 1969-91
 51. Jytte Petersen 1969-2002
 52. Klaus Petersen 1969-2002
 53. Freddy Sahl 1969-78
 54. Lis Stub 1969-2004
 55. Edith Achton 1970-73
 56. Birgit Højmose (bh.kl.)1970-73
 57. Else Maj Nielsen 1970-73
 58. Erling G. Nielsen 1970-91
 59. Susanne Wille (bh.kl.)1970-94
 60. Lillian Nihøj 1971-72
 61. Gorm Bluhme 1971-97
 62. Eva Ekwall 1971-2008
 63. Inger Guldberg 1971-74 og 75-77
 64. Jytte Damkjær Hansen 1971-1999(dec)
 65. Lena Bøgh Lynge 1971-97
 66. Helene Tingsgaard 1971-73
 67. Lars Kruse 1972-73
 68. Jørgen Skov 1972-91
 69. Birthe Jacobsen 1972-89
 70. Inge Vestermarken 1972-2003
 71. Inge Hansen 1972-84
 72. Ingrid Bach 1973-79
 73. Ole Forchhammer 1973-95
 74. Inger-Lise Palle 1973-1/12 2008
 75. Minna Rosholm 1973-76
 76. Lizzi Sahl (bh.kl.)1973-85
 77. Peter Sjødahl Andersen 1974-2010
 78. Grete Binger 1974-87
 79. Karin Damsgaard Hansen 1974-2001
 80. Jette Lundbjerg Helbro 1974-91
 81. Gunhild Dam Larsen 1974-75
 82. Ulla Mikkelsen 1974-2010
 83. Lisbeth Müller 1974-78
 84. Hanna Fischer Pedersen 1974-2003
 85. Birte Andersen 1975-91
 86. Hans Bandmann 1975-78
 87. Kirsten Bilde 1975-92
 88. Søren Højlund 1975-96
 89. Lotte Lehmann 1975-94
 90. Leif Szuvalski 1975-87
 91. Lone Trads 1975-2007
 92. Anna Grethe Varming 1975-2006
 93. Helle Pode Pedersen 1975-83
 94. Susan Fromberg 1976-2012
 95. Jette Lund 1976-79
 96. Kirsten Petersen 1976-2016
 97. Sys Petersen 1976-90
 98. Finn Schou-Jørgensen 1976-86
 99. Bo Varming 1976-2005
 100. Søren Christiansen 1977-79
 101. Inger Lena Olsen 1978-79
 102. Finn Vanggaard 1978-1988
 103. Frede Ømosegaard 1978-79
 104. Lars Gaunø Jensen 1978-79
 105. Poul Topp 1978-81
 106. Bodil Larsen 1979-85
 107. Ruth Hanne Nielsen 1978-83
 108. Sussi Thomsen (bhkl) 1978-87
 109. Jørgen Bager 1979-88
 110. Charlotte Flensborg 1979-81
 111. Jørn Jensen 1979-97
 112. Karin Erbo Jensen (tale pæd) 1979-97
 113. Sibylle Maffei 1979-85
 114. Poul Philbert 1979-87
 115. Annelise Rasmussen 1979-94
 116. Helma Schantz 1979-97
 117. Birgitta Schou (Jørgensen)1979-07
 118. Jens Nørremølle 1979-80
 119. Dorte Braad Hansen (bh.kl.)1979-81
 120. Gitte Hjort 1980-2002
 121. Nanna Høgh 1980-84
 122. Lis Valentiner Nielsen 1980-92
 123. Jesper Scholkmann 1980-2016
 124. Klaus Slavensky 1980-81
 125. Lisbeth Tengmark 1980-82
 126. Lisbeth Jacobsen 1980-81
 127. Grethe Rasmussen 1980-81
 128. Lotte Strandholt 1980-81
 129. Birte Frandsen (psykolog)1980-99(okt)
 130. Per Vagn Hansen (skole insp) 1981-88
 131. Inger Snoer 1981-91
 132. Nail Bayram 1981-86
 133. Bodil Basland 1981-82
 134. Hanne Lomholt (tale) 1982-83
 135. Nini Jetsmark Andersen 1982-95
 136. Niels Berendsen 1982-85
 137. Birgit Catter 1982-90
 138. Hans Ibsen 1982-87
 139. Lone Jansen 1982-2006
 140. Susanne Parsbæk Petersen 1982-91
 141. Jes Hansen 1983-85
 142. Ivan Kopp 1983-2002(nov)
 143. Lise-Lotte Bjørn Jensen 1973-80 og 1983-91
 144. Vibeke (Vaabengaard) Søborg 1983-86
 145. Mette Feldstedt 1984-90
 146. Lise Hansen 1984-90
 147. Birgitte Dahl Pedersen 1984-85
 148. Lillian Andersen (bh.kl.)1985-91
 149. Flemming Petersen 1985-86
 150. Susanne Brandt 1985-86
 151. Torben Lollike 1985-86
 152. Max Ørnbæk 1986-88
 153. Søren Christiansen 1986-2004(april)
 154. Lise Battrup (bh.kl.) 1987-88
 155. Carl Gustav Hossy 1987-97
 156. Lennart Larsen 1987-88
 157. Lillian Pagsberg (tale) 1987-88
 158. Lisbeth Ydesen 1988-91
 159. Jytte (Sørensen) Otto 1988-99
 160. Erik Engmann (skoleinsp.)1988-2012(feb)
 161. Aase Andersen 1988-89
 162. Ole Minnet 1989-90
 163. Bente Nielsen 1989-91
 164. Sanne Skaarup 1990-91
 165. Ulla Rasmussen 1991-92
 166. Kirsten Wikander (bh.kl.)1991-92
 167. Jeanette Mølbæk (bh.kl.)1992-93
 168. Per Probst Jacobsen 1992-99
 169. Peter Friis Nielsen 1992-96
 170. Lars Helby Petersen 1992-99
 171. Vibeke Holck Petersen (bh.kl.)1993-
 172. Carina Johansen(bh.kl.)1994-
 173. Bente Norup Jensen(bh.kl)1995-97
 174. Karen Green-Møller(bh.as)1995-97
 175. Dorte Tofte Jensen 1995 (dec)-
 176. Karen-Margrethe Ohlsen 1996-98
 177. Helle Skovborg Bech 1996-2009
 178. Susanne Wahlstrøm(bh.as)1996-97
 179. Ilse Andersson 1997-1999(dec)
 180. Steen Jacob Nordvang 1997-2015
 181. Lene Willumsen(bh.as)1997-97
 182. Morten Slange(bh.as+SFO)1997-2000
 183. Lone Wolff 1998(jan)-99
 184. Pernille Sørensen 1998-2007
 185. Marit Lystad Bech 1999
 186. Rikke Dal Frederiksen 1999-2001(jan)2002(1/7)-2005(30/11)
 187. Mona Brøns Sejrsten Jensen 1999-2006
 188. Laila Maria Gdowski 1999(aug)-2000
 189. Marie-Louise Roed Jørgensen 1999
 190. Jesper Duus 1999-2015
 191. Majbritt S. (Andersen) Lomholt 1999-2002
 192. Hanne Frandsen (psyk.)1999(nov)-2001
 193. Rikke Frederiksen (Dahl) 1999-2001+ 1/1 2002-30/11 2005
 194. Morten Østergaard 2000-2004(juli)
 195. Gitte Bertelsen 2000-01
 196. Eva Brobjerg 2000(aug)-
 197. Helle Nielsen 2000(aug)-2002(feb)
 198. Maria-Therese Wulffsberg 2000-2001
 199. Annette Barner Madsen 2001(aug)-02
 200. Casper Christiansen 2001(aug)- 2015
 201. Steen Guldbæk Jørgensen 2001(aug)-2016
 202. Louise Olsen 2001(aug)-2004(juli)
 203. Susanne Cecilie Jensen 2001(aug)-2006
 204. Tina Hofmann Kristiansen 2001(aug)-2004(juli)
 205. Tracy Roberts 2001(aug)-2006
 206. Jørn Paulsen 2001(nov)-
 207. Holger Wahlström (psykolog) 2002(feb)-?
 208. Anne-Marie Andreasen (afd.leder/souchef) 2002(aug)-
 209. Pia Brügge Nielsen (afd.leder) 2002(aug)-2010(dec)
 210. Rikke Holm 2002(aug)-2003
 211. Susanne Cecilie Jensen 2002(aug)-2006
 212. Trine Billeschou Jensen 2002(aug)-2003
 213. Søren Møller 2003(aug)-2005
 214. Christina Knak Madsen 2004(aug)-2006
 215. Jimmy Nyvang Rasmussen 2004(aug)-2005
 216. Stig Enghoff Jensen 2004(aug)-2005
 217. Iben Ravn Hansen 2005-2008
 218. Michael Laursen 2006
 219. Mette Ølholm (Pedersen) Skyttegaard-Nielsen 2006
 220. Pernille Sylvest Green 2006
 221. Pernille Kruse Andersen 2006
 222. Susan Serpil Altinok 2006
 223. Sanne Petersen 2006
 224. Ann-Sofie Theil Puggaard 2006-2009
 225. Arife Bakan 2006
 226. Henrik Anders Mandrup 2006
 227. Hanne Lærke Sommer 2006
 228. Iben Ravn Hansen 2006
 229. Alice Falk Sidelmann 2008-2008 (1/5)
 230. Christina Vinberg Pedersen 2008-2009
 231. Marie Dybdahl Olesen 2008-2009
 232. Mette Kofod 2008-2009
 233. Natasja Steen Laursen 2007
 234. Rikke Aagaard Larsen 2008
 235. Stina Grube (Andersen) Roy 2008
 236. Tanja Mandell 2008?-2009
 237. Anders Langhoff. 2009
 238. Anne Riemann Larsen. 2009
 239. Ditte Marie Krejsler. 2009
 240. Dorte Witterseh 2009
 241. Jonas Tasseron 2009-2011
 242. Maria Jørgensen 2009
 243. Mariola  Jokiel Svendsen 2009-2013
 244. Morten Severin 2009-2013
 245. Rie Sahl 2009
 246. Stine Sørensen 2009
 247. Thomas Overby 2009
 248. Charlotte Christensen 2010-2011
 249. Elisabeth Hammer 2010-2011
 250. Karin Lynge Sørensen 2010
 251. Mette Matikainen 2008?-2010
 252. Marianne Viekær 2011
 253. Peter Hagen 2011
 254. Anja Pedersen Kjær 2012-2013
 255. Charlotte Jørss 2011
 256. Jan Bjergskov Larsen 2012
 257. Trine Grue 2012

Til og med nr. 81 er listen udfærdiget af overlærer Aksel N Bak (Årsskrift 1985 Høje Taastrup Kommunes Lokalhistoriske Arkiv) (senere tilføjelser af afgangsår)

Til og med nr. 212 udfærdiget af viceskoleinspektør Fritz Ole Jensenius.

Resten udfærdiget af samme med hjælp af Birte Jacobsen ved sammenligning af de årlige telefonlister. Enkelte rettelser ved sekretariatsleder Annette Gjødvad. Marts 2014.