1920-29

uidentificeret billede fra forskolen med Margrethe Lundberg
Endnu et uidentificeret billede fra forskolen med Margrethe Lundberg (1917-56). Hjælp til tidsfæstelse, evt. ud fra tøjet, modtages med glæde, ligesom evt. yderligere billeder fra denne (eller andre) perioder.

førstelærer Hans Enevold Lund og andenlærer Niels Eilert Holme Halved med klassen
Opstillingen foran kirkeportaler bør ikke undre, da pladsen – nu kirkens parkeringsplads – var skolens legeplads.
Bagest i midten ses førstelærer Hans Enevold Lund (1903-36), og yderst til venstre andenlærer Niels Eilert Holme Halved (1917-28) med samt hans kone og to børn. Øvrige navne kendes p.t. ikke.

forskolelærerinde Margrethe Lundberg med klassen
Foruden forskolelærerinde Margrethe Lundberg kendes kun som nr. 3 fra højre i første række Ejnar Olsen, senere æresmedlem af idrætsforeningen.