1934: 2. klasse

2. klasse fra 1934

Bagerste række: 3. række: 2. række: Forreste række:
1. (ikke elev) 1. Else Jensen 1. Ernst Nielsen 1. Ritha Ohms
2. Svend Vugaard 2. Ingrid Thøgersen 2. Knud Nielsen 2. Betty Birch
3. Jørgen Larsen 3. Poul Bolmgren 3. Arne Marcussen 3. Erna Petersen
4. Helge Nielsen 4. Erling Olsen 4. Poul Isaksen 4. Alice Petersen
5. Viggo Jensen 5. Kurt Andersen 5. Karl Henriksen 5. Ipsa Larsen
6. Viggo Mortensen 6. Ruth Christiansen 6. Jørgen Hansen
7. Ruth Jensen 7. ? 7. Edvard Jensen
8. ? 8. Inga Sørensen 8. Kurt Olsen eller Hans Nielsen
9. ? 9. Gerda Sørensen 9. Else Knudsen, Marbejrgholm
10. Frk M. Lundberg 10. Lis Simonsen

Billedet stillet til rådighed 1995 af Lokalhistorisk Arkiv, Taastrup.
Personerne identificeret af arkivet, Ole Knudsen (Marbjergholm) m.fl.