1935: 1. klasse

1. klasse fra 1935

Bagerste række: 3. række: 2. række: Forreste række:
1. Ruth Mogensen 1. Henning Larsen 1. Julius Larsen 1. Henning Jensen
2. Frøken Lundberg 2. Axel ? 2. Ole Knudsen 2. ?
3. Jørgen Andersen 3. ? 3. ?
4. Peder Jacobsen 4. Erling Pedersen 4. Verner Petersen
5. Regnar Ohms 5. Tage Mortensen 5. Irene Henriksen
6. Erling Nielsen 6. Gytta Mogensen 6. ?
7. Frank Mogensen 7. Rosa ? 7. Thyra ?

Billedet stillet til rådighed 1993 af Verner Petersen.
Personerne identificeret af samme, Hans Johannesen og Ole Knudsen