1938: 3. klasse

3. klasse fra 1938

Bagerste række: Midterrækken: Forreste række:
1. Julius Larsen 1. Peter Jacobsen, Engvadgård 1. Tage Mortensen, Nørrekærgård
2. Hans Johannesen 2. Doris Lassen, Tårnkærgård 2. Ole Knudsen, Marbjergholm
3. Henning Larsen (Hanen) 3. Verner Petersen 3. Palle Henriksen (lærerens søn)
4. Erling Pedersen (Chr. Marbjergs søn) 4. Regner Ohms 4. Preben Pedersen (Chr.Marbjergs søn)
5. Erling Nielsen 5. John Rasmussen 5. Gerhard Ohms
6. John Peitersen 6. Alf Kruse 6. Thora Jensen
7. Henning Jensen 7. (Bent Vendelbo?) 7. Ruth Kristiansen
8. Tage Christensen 8. Irene Henriksen (Hjørnehøj) 8. Ketty Andersen
9. Erling Olsen 9. Anne-Lise Larsen (Købmanden i Ny Fløng) 9. Gytta (el. Jytte) Mogensen, kommunehuset

Dengang gik man ét år i hver 1. og 2. klasse hos frk. Lundberg. 3. klasse var også ét år, hos Hansen (2. lærer) og Henriksen. 4. klasse varede to år, hos Hansen (dog gym m. Henriksen), og 5. klasse ligeledes to år, men hos Henriksen (1. lærer).

Således fortalt og identificeret den 12.nov. 1993 ved gamle elevers fest på Fløng skole af følgende 50års jubilarer:
Verner Petersen (udlånt billedet), Ole Knudsen, Tage Mortensen, Henning Jensen og Hans Johannesen