1939: 1. klasse

1. klasse fra 1939

Bagerste række: 3. række: 2. række: Forreste række:
1. ? 1. Else Jacobsen 1. Egil Jensen 1. Leif Sørensen
2. Margrethe Lundberg 1917-56 2. Anders Hansen 2. Vivi Rasmussen 2. Henning Kristiansen
3. Ebba Hermansen 3. Lars Nielsen 3. Rita Bolmgren 3. Bendt Jensen
4. Bendt Jensen 4. Grethe Pedersen 4. Birgit Larsen 4. Palle Henriksen
5. Grethe Thøgersen 5. Johan Birch 5. Rita Hansen
6. Ruth Jensen 6. Henry 6. Mira Clausen
7. Elisabeth Godowski 7. Fritz Andersen
8. Birgit Olsen

Billedet stillet til rådighed 2001 af Rita Bolmgreen.
Personerne identificeret af samme.