1939: 4. klasse

4. klasse fra 1939

Venstre bordrække: Midterste bordrække: Højre bordrække:
1. bord
Erling Nielsen Bent Vendelbo Erik Mortensen
Erling Olsen
2.bord
Tage Kristensen Ruth Kristiansen Ingrid Thøgersen
Henning Jensen Irene Henriksen
3. bord
Julius Larsen Thora Jensen Poul Bolmgren
Verner Petersen Iris Pedersen Kurt Rasmussen
4. bord
Hans Johannesen Annelise Jensen Lizzi Christensen
Gerhard Ohms Gerda Sørensen
5. bord
Jørgen Pedersen Henning Larsen Ragnar Ohms
John Rasmussen Alf Kruse Jørgen Andersen
6. bord
Erling Pedersen
Tage Mortensen
Lærer Otto K. Hansen 1936-48 (bagest)

Billedet stillet til rådighed af Verner Petersen.
Personerne identificeret ved “Gamle elevers fest” 12. nov. 1993 af 50-årsjubilarerne: Verner Petersen, Ole Knudsen, Tage Mortensen, Henning Jensen og Hans Johannesen.
Ændringer 2002