2006 3.A

 

 

FLØNG SKOLE

 

personerne nævnt fra venstre

BAGESTE RÆKKE MELLEM RÆKKE FORRESTE RÆKKE
1. Susan Fromberg 1. 1. Marius Enghoff
2. Jonas Dahl Pedersen 2. 2. Camilla Frost Nielsen
3. Marc Daniel Schless 3. 3. Maria Heidi Brandenborg
4. Maria Tolstrup Andersen 4. 4. Laura Roed Jørgensen
5. Sebastian Hansen 5. 5. Benjamin Hansen
6. Aminulla Baynkhail 6. 6. Nicolai Federico Würtz
7. Silke Buchardt 7. 7.
8. Kristian Møller Madsen 8. 8.
9. Daniel Clausen Tocado 9. 9.
10. Susan Altinok 10. 10.
11. 11. 11.
12. 12. 12.

Fraværende:

 

Billedet stillet til rådighed 2006 af .

Personerne identificeret af samme.